Hantering van Angsversteurings

Ofskoon medikering van pasiënte nie onderspeel moet word nie, toon navorsing dat terapie in meeste gevalle die beste vorm van behandeling is aangesien dit meer as die simptome aanspreek. Tydens terapie word kliënte bygestaan om onderliggende oorsake vir hulle angste en vrese te ondersoek, te leer hoe om te ontspan, hoe om op nuwe maniere na hul uitdagings te kyk en aanpassende probleemoplossende vaardighede te ontwikkel.

Die duur van behandeling vir angs-steurings wissel na gelang van die tipe angs-steuring, maar aldus die ‘American Psychological Association’ (APA), is die behandelingstyd ongeveer 10 sessies.

Die DSM-IV verdeel angsversteurings in: Veralgemeende angsversteurings (GAD), Paniekversteuring (met en sonder agorafobie), Obsessief kompulsiewe versteuring(OCD), Sosiale fobie, Spesifieke fobies en PTSD.

Kognitiewe Gedragsterapie -‘Cognitive behavioural therapy’ (CBT) is die mees algemene terapeutiese benadering en fokus op verandering van negatiewe denkpatrone en hoe daar gevolglik opgetree kan word wanneer ‘n individu met sy angste en vrese gekonfronteer word.

Tydens CBT, ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR) en Hipnoterapie is ek kliënte behulpsaam met die evaluering en aanpassing van moontlike ‘disfunksionele denke’ deur die gebruikmaking van hoofsaaklik drie stappe, naamlik:

 1. Identifisering van negatiewe gedagtes.
 2. Uitdaging van hierdie negatiewe gedagtes.
 3. Vervanging van die negatiewe gedagtes met realistiese gedagtes.

CBT mag soms ook die volgende insluit:

 • Leer hoe om die angstigheid te herken en hoe dit voel in sy liggaam.
 • Aanleer van hanteringsvaardighede en ontspanningstegnieke.
 • Konfrontering van die vrese (realisties of onrealisties).

CBT sluit dikwels blootstellingsterapie in waar die kliënt aan sy vrese blootgestel word en nie toegelaat word om daarvan weg te vlug nie. Die kliënt word geleidelik meer aan die objek/situasie wat vrees veroorsaak blootgestel (sistematiese desensitisasie) totdat aanvaarbare vlakke van gemak bereik word.

Ander tegnieke wat komplimenterend en in samehang met CBT gebruik word sluit die volgende in:

 • Gereelde fisiese oefening
 • Aanleer van ontspanningstegnieke
 • Bio-terugvoer
 • Hipnose

Huidige statistiek

In ‘n artikel deur die ‘Health Systems Trust’ (21 Oktober 2016), word die volgende stelling aangehaal: “Worldwide, psychiatric illnesses will rise to be the number one cause of disability within the next 15 years, according to the World Health Organisation (WHO)”.

In dieselfde artikel meld Winnie de Rover van die ‘Mental Health Information Centre’ aan die Universiteit van Stellenbosch, dat tussen 1 en 3 % van Suid-Afrikaners met Geestes-ongesteldhede presenteer waarvoor hulle gehospitaliseer moet word. Sy meld verder dat tussen 70% en 90% verbetering en opheffing van hul simptome kan ervaar deur ‘n goeie kombinasie van behandeling met medikasie en psigo-terapie.

Enkele ander statistiek rondom die voorkoms van Psigiatriese versteurings in SA word in verskeie bronne aangehaal. Dit blyk dat ongeveer 1 uit elke 4 volwassenes (25%) deur die loop van hul lewe met een of ander versteuring sal presenteer, waarvan 45% met meer as een diagnose presenteer. Dit was verder betekenisvol in van die studies dat die mees algemene versteuring wel Alkohol misbruik is en by 11.4% van hierdie volwassenes voorgekom het.

Literatuur rondom voorkoms van Psigiatriese versteurings in Suid-Afrika asook in lande soos Amerika, toon aan dat Depressie, Angsteurings, Alkohol-misbruik, Bipolêre versteurings en Skisofrenie die mees algemene versteuring is wat deur gesondheidsdienste behandel word. In Amerika word aangetoon dat van persone ouer as 18 jaar ongeveer 18.1% persone met angs-steurings in ‘n bepaalde jaar gediagnoseer word.

Hierdie tendens word sekerlik ook in SA ervaar. Soos in artikels aangedui is angsversteuring se prognose uitstekend, indien daar intervensies op beide mediese en psigologiese terreine plaasvind.

Addiction

Find help now. - CBT (Cognitive Behavioral Therapy) - Hypno-therapy - EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) - Specific Psycho-Therapy
 • About +

  About

  Jacob Oostenbrink, MA (Clinical psychology) has been in private practice since 1998. He started his practice in Brackenfell and then relocated to Rustenburg where he practiced for 11 years. His practice focused mainly on clinical work but he was often requested to do consulting work in the Mining Industry (which included the selection of employees, treatment of their substance abusers, assisting them with trauma counseling and addressing employees’ emotional well-being).

  In 2012 he relocated back to the Western Cape and opened his Clinical practice in Strand. Although he is registered as a clinical psychologist, he has completed both his internships in consulting and clinical psychology and finds himself comfortable in both areas. Prior to completing his MA degree, he was employed in the business environment for 12 years which has given him extensive experience in the Human Resources field.

  He practices as a clinical psychologist, rendering a variety of services to high school learners (adolescents), adults, couples and business environment. 

 • What is a clinical psychologist? +

  What is a clinical psychologist?

  A clinical psychologist is a person who holds an MA degree in clinical psychology and is registered with the Health Profession Council of South Africa (HPCSA). This profession specialty is mainly concerned with diagnosing more serious mental, emotional and behavioral disturbances.

  Clinical psychologists tend to view emotional well-being in an integrated way by taking into consideration the related aspects of the environment, body, brain and the mind.

 • Why do people visit a clinical psychologist? +

  Why do people visit a clinical psychologist?

  Individuals visit a clinical psychologist because they are troubled with problems, traumas or issues that they are not able to effectively deal with. These problems mostly have a significant negative impact on various areas of their life and may include school-, work-, home or their relational/marital life.

 • How are appointments made? +

  How are appointments made?

  Clients often make appointments for themselves when they have the need to, but are mostly being referred to psychologists by their General Practitioner (GP’s), certain Specialists, Pastors of their congregation, their schools or even by their employers.

 • What types of problems does a psychologist treat? +

  What types of problems does a psychologist treat?

  Individuals seeking help from a clinical psychologist usually require assistance with both assessment and/or treatment of problems or certain conditions. Clients may present with various problems or symptoms for example:

  • Attention-Deficit and Disrupted Behaviour Disorder (including ADHD)
  • Substance-Related Disorders (Including Alcohol, Nicotine, and Drugs)
  • Schizophrenia and other Psychotic Disorders
  • Mood Disorder (Including Depressive Disorders and Bipolar Disorders)
  • Anxiety Disorders (Including Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), Panic attacks, Phobias and Obsessive- Compulsive Disorder (OCD).
  • Personality Disorder (Including Antisocial-, Narcissistic-, Avoidant- and Borderline personality disorder)
 • How can we help you? +

  How can we help you?

  Jacob Oostenbrink has thorough experience in the fields of clinical-, counseling and industrial psychology, and does various types of assessments on adolescents and adults for diagnostic, guidance and treatment purposes.

  His experience and interests are in the following areas

  • Mood disorders (such as major depression and bipolar mood disorders)
  • Anxiety disorders (such as panic disorders, post-traumatic stress disorder)
  • Substance related disorder (such as alcohol and Nicotine dependency)
  • Personality disorders (assessment and support)
  • Marital- and relational therapy (Imago therapy)
  • Subject- and career guidance
  • Trauma counseling (such as assistance after the death of a loved one, brutal attacks, serious accidents and other life threatening events)
  • Selection/psychometric assessment of personnel (by making use of various psychometric tests)
 • Therapeutic Approach +

  Therapeutic Approach

  Jacob Oostenbrink believes in a holistic treatment approach. It is therefore important to assess clients and their presenting problems in the context of their psychological history (including childhood wounding and other significant traumatic experiences) as well as present life circumstances that are integral to the individual’s well-being. The client needs to be made aware of why his life is disruptive and how he needs to change in order to achieve a state of emotional well-being. Therapy is an active process and personal responsibility is essential. Because no two clients are the same, therapeutic techniques may differ but it will always have the client’s best interest in mind. Compliance with medication, if it was suggested, is important and is used in collaboration with therapy.  

  Jacob Oostenbrink prefers using the following therapeutic techniques

  • Hypnosis/Relaxation Therapy
  • Cognitive Behavioural Therapy
  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Imago Relational Therapy

  “Probably the biggest insight...is that happiness is not just a place, but a process...Happiness is an ongoing process of fresh challenges, and...it takes the right attitudes and activities to continue to be happy”.
  -Ed Diener

 • Oostenbrink Clinical Psychologist +
This newsletter will inform you of our latest articles events and offers.